Het verloop van het aantal ruige dwergvleermuizen in de bosgebieden Dijkgatsbos en Robbenoordbos. In deze bosgebieden leeft jaarrond een kleine populatie mannetjes, tijdens de migratie arriveren ook andere dieren (vooral vrouwtjes). De resultaten tonen het gemiddeld aantal dieren per gebied (vaste steekproefgrootte) in de periode augustuus 2010 tot september 2015.

 Ruige dwergvleermuis trend