kaart_RD

De ruige dwergvleermuis migreert ondermeer via de Waddenkust (Nederland en Duitsland) naar Noord-Holland. Tussen de 10.000 en 40.000 dieren volgen de afsluitdijk als route over het IJsselmeer. Vervolgens vliegen ze via lijnvormige landschapselementen (waterwegen, kustlijn) verder naar het zuiden. De ruige dwergvleermuis overwinterd op diverse plekken in Nederland, vaak in houtstapels, tussen een houten schutting en onder boeiborden van huizen.

 

migratrieroute ruige dwergvleermuis via afsluitdijk

Het migratie gedrag van de ruige dwergvleermuiswordt al sinds 1990 bestudeerd door middel van vleermuiskasten (zie ook de lijst publicaties). Op 9 plekken in Noord-Holland zijn hiervoor kasten opgehangen.