Telgebied
Noord-Holland
Holysloot/ransdorp
8
static map
2002
3
  • ja
telling
8
2002
Uitvliegtelling
50
Meervleermuis
8
2003
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2004
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2005
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2006
Uitvliegtelling
50
Meervleermuis
8
2007
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2008
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
8
2014
Uitvliegtelling
107
Meervleermuis
8
2015
Uitvliegtelling
223
Meervleermuis