Telgebied
Noord-Holland
Oosthuizen/ Avenhorn
338
static map
1994
3
3
  • ja
telling
338
1994
Uitvliegtelling
0
Meervleermuis
338
1995
Uitvliegtelling
0
Meervleermuis
338
1996
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
1997
Uitvliegtelling
249
Meervleermuis
338
1998
Uitvliegtelling
222
Meervleermuis
338
1999
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2000
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2001
Uitvliegtelling
156
Meervleermuis
338
2002
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2003
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2004
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2005
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2006
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2007
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2008
Uitvliegtelling
60
Meervleermuis
338
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
338
2014
Uitvliegtelling
140
Meervleermuis
338
2015
Uitvliegtelling
24
Meervleermuis