Telgebied
Friesland
Wartena/ Wergea
335
static map
1969
2
3
  • ja
telling
335
1994
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
1995
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
1996
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
1997
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
1998
Uitvliegtelling
70
Meervleermuis
335
1999
Uitvliegtelling
154
Meervleermuis
335
2000
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2001
Uitvliegtelling
86
Meervleermuis
335
2002
Uitvliegtelling
62
Meervleermuis
335
2003
Uitvliegtelling
94
Meervleermuis
335
2004
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2005
Uitvliegtelling
326
Meervleermuis
335
2006
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2007
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2008
Uitvliegtelling
255
Meervleermuis
335
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
335
2015
Uitvliegtelling
275
Meervleermuis