Telgebied
Friesland
Workum/ Koudum
331
static map
2005
2
1
  • ja
telling
331
2005
Uitvliegtelling
317
Meervleermuis
331
2006
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2007
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2008
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2011
Uitvliegtelling
286
Meervleermuis
331
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
331
2015
Uitvliegtelling
243
Meervleermuis