Telgebied
Friesland
Sneek
141
static map
1962
3
  • ja
telling
141
2008
Uitvliegtelling
127
Meervleermuis
141
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
141
2015
Uitvliegtelling
10
Meervleermuis