Telgebied
Friesland
Sex bierum
113
static map
1985
1
1
  • ja
telling
113
2001
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2002
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2003
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2004
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2005
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2006
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2007
Uitvliegtelling
2
Meervleermuis
113
2008
Uitvliegtelling
7
Meervleermuis
113
2009
Uitvliegtelling
4
Meervleermuis
113
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
113
2015
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis