Telgebied
Friesland
Berlikum/ Beetgum
71
static map
1960
1
1
  • ja
telling
71
1994
Uitvliegtelling
196
Meervleermuis
71
1995
Uitvliegtelling
215
Meervleermuis
71
1996
Uitvliegtelling
280
Meervleermuis
71
1997
Uitvliegtelling
202
Meervleermuis
71
1998
Uitvliegtelling
226
Meervleermuis
71
1999
Uitvliegtelling
295
Meervleermuis
71
2000
Uitvliegtelling
199
Meervleermuis
71
2001
Uitvliegtelling
100
Meervleermuis
71
2002
Uitvliegtelling
39
Meervleermuis
71
2003
Uitvliegtelling
105
Meervleermuis
71
2004
Uitvliegtelling
130
Meervleermuis
71
2005
Uitvliegtelling
86
Meervleermuis
71
2006
Uitvliegtelling
30
Meervleermuis
71
2007
Uitvliegtelling
63
Meervleermuis
71
2008
Uitvliegtelling
32
Meervleermuis
71
2009
Uitvliegtelling
38
Meervleermuis
71
2010
Uitvliegtelling
18
Meervleermuis
71
2011
Uitvliegtelling
33
Meervleermuis
71
2012
Uitvliegtelling
30
Meervleermuis
71
2013
Uitvliegtelling
19
Meervleermuis
71
2014
Uitvliegtelling
25
Meervleermuis
71
2015
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis