Telgebied
Friesland
Roodkerk/ Earnewald
70
static map
2001
  • nee
telling