Telgebied
Zuid-Holland
Waddinxveen
3
static map
1992
1
1
  • ja
telling
3
1994
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
3
1995
Uitvliegtelling
96
Meervleermuis
3
1996
Uitvliegtelling
154
Meervleermuis
3
1997
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
3
1998
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
3
1999
Uitvliegtelling
170
Meervleermuis
3
2000
Uitvliegtelling
191
Meervleermuis
3
2001
Uitvliegtelling
244
Meervleermuis
3
2002
Uitvliegtelling
259
Meervleermuis
3
2003
Uitvliegtelling
243
Meervleermuis
3
2004
Uitvliegtelling
232
Meervleermuis
3
2005
Uitvliegtelling
265
Meervleermuis
3
2006
Uitvliegtelling
181
Meervleermuis
3
2007
Uitvliegtelling
227
Meervleermuis
3
2008
Uitvliegtelling
201
Meervleermuis
3
2009
Uitvliegtelling
286
Meervleermuis
3
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
3
2011
Uitvliegtelling
225
Meervleermuis
3
2012
Uitvliegtelling
286
Meervleermuis
3
2013
Uitvliegtelling
209
Meervleermuis
3
2014
Uitvliegtelling
197
Meervleermuis
3
2015
Uitvliegtelling
18
Meervleermuis