Telgebied
Friesland
Goingarijp
29
static map
2005
1
  • ja
telling
29
2005
Uitvliegtelling
124
Meervleermuis