Telgebied
Friesland
Tjerkwerd
28
static map
1969
1
1
  • ja
telling
28
1994
Uitvliegtelling
750
Meervleermuis
28
1995
Uitvliegtelling
634
Meervleermuis
28
1996
Uitvliegtelling
350
Meervleermuis
28
1997
Uitvliegtelling
340
Meervleermuis
28
1998
Uitvliegtelling
456
Meervleermuis
28
1999
Uitvliegtelling
430
Meervleermuis
28
2000
Uitvliegtelling
300
Meervleermuis
28
2001
Uitvliegtelling
350
Meervleermuis
28
2002
Uitvliegtelling
140
Meervleermuis
28
2003
Uitvliegtelling
527
Meervleermuis
28
2004
Uitvliegtelling
380
Meervleermuis
28
2005
Uitvliegtelling
176
Meervleermuis
28
2006
Uitvliegtelling
351
Meervleermuis
28
2007
Uitvliegtelling
328
Meervleermuis
28
2008
Uitvliegtelling
130
Meervleermuis
28
2009
Uitvliegtelling
398
Meervleermuis
28
2010
Uitvliegtelling
406
Meervleermuis
28
2011
Uitvliegtelling
139
Meervleermuis
28
2012
Uitvliegtelling
400
Meervleermuis
28
2013
Uitvliegtelling
130
Meervleermuis
28
2014
Uitvliegtelling
556
Meervleermuis
28
2015
Uitvliegtelling
447
Meervleermuis