Telgebied
Groningen
Appingedam
1
static map
1978
2
2
  • ja
telling
1
1994
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
1995
Uitvliegtelling
100
Meervleermuis
1
1996
Uitvliegtelling
90
Meervleermuis
1
1997
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
1998
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
1999
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2000
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2001
Uitvliegtelling
69
Meervleermuis
1
2002
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2003
Uitvliegtelling
82
Meervleermuis
1
2004
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2005
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2006
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2007
Uitvliegtelling
240
Meervleermuis
1
2008
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2011
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2012
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
1
2015
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis