Omschrijving monitorings gegevevens

 

 
Omschrijving  Aantal  Jaartal
 zekere telgebieden 54   
 vage telgebieden 10   
 totaal aantal telgebieden 64   
gemiddeld aantal objecten in telgebied 2  
telgebieden met monitoringsgegevens 32  
eerste startjaar   1952
gemiddeld startjaar   1984