Telgebied
Gelderland
Laag Keppel
136
static map
2008
2
  • ja
telling
136
2008
Uitvliegtelling
66
Meervleermuis
136
2009
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
136
2010
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
136
2011
Uitvliegtelling
31
Meervleermuis
136
2012
Uitvliegtelling
25
Meervleermuis
136
2013
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
136
2014
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis
136
2015
Uitvliegtelling
-1
Meervleermuis